Home / آموزه های معنوی / قانون فراوانی-قسمت سوم

قانون فراوانی-قسمت سوم

راه های هماهنگی با قانون فراوانی

۱- قانون فراوانی را به چه شکل هایی احساس می کنید؟

به هر چیزی که توجه کنیم، گویی به آن تغذیه می رسانیم و آن چیز رشد می کند. یک جنبه از زندگی تان را که اکنون در آن فراوانی را احساس می کنید شناسایی کنید. می تواند فراوانی عشق برای فرزندان یا همسرتان باشد. می تواند فراوانی احساسات مثبت در زمان رقصیدن، آواز خواندن، باغبانی کردن یا انجام هر کاری که دوست دارید باشد. می تواند جریان ثابت درآمد مالی باشد که واقعا از آن لذت می برید.

نکته این تمرین این است که روی این موضوع تمرکز کنید که وجود فراوانی در این حوزه ها بدون تضاد چه احساسی دارد. این کار را هر چقدر که می توانید انجام دهید، در طول مدیتیشن، یا در زمان های خالی در طول روز، یا وقتی فعالیتی را انجام می دهید که برایتان احساسات مثبتی دارد. هر چه بیشتر آگاهانه با جریان فراوانی که اکنون در زندگی تان وجود دارد همسو شوید، انرژی دریافت فراوانی بیشتر برایتان آشنا به نظر می رسد. این باعث شود ارتعاش درون شما گسترش یابد، و در سایر حوزه های زندگی تان نیز جریان یابد.

۲- چسبیدن را رها کنید

متاسفانه، بسیاری از ما از قانون فراوانی مطلع نیستیم و باور داریم که به دست آوردن هر آنچه می خواهیم سخت است. این عقیده درست نیست. من توصیه می کنم این کار را انجام دهید، توجه کنید که تقلا کردن و چسبیدن به چیزی، می تواند فراوانی که می خواهید تجربه کنید را کمرنگ کند. وقتی خیلی سخت تلاش می کنیم که به دست بیاوریم، قطعا نمی توانیم دریافت کنیم. درست مانند یک لوله آب، اگر آب همواره به شدت در حال پاشش به خارج باشد (چسبیدن)، هیچ فضایی نمی ماند که آب به درون جاری شود (دریافت).

توجه کنید که وقتی تقلا می کنید که چیزی را به دست آورید چه احساسی دارد، مثل پول یا توجه. آیا احساس می کنید که حتی وقتی آن را تجسم می کنید هم دچار انقباض و بستگی می شوید؟

از طرف دیگر، وقتی کاری را انجام می دهید که واقعا دوست دارید چه احساسی دارید؟ آیا توجه کرده اید که وقتی عاشق کسی یا چیزی هستید، چیزهای فوق العاده زیادی سر راهتان قرار می گیرد؟ این به خاطر گشایش شماست، به خاطر اینکه نسبت به منبع و قانون فراوانی و خوشبختی خودتان مقاومت ندارید. شما با قانون فراوانی در هماهنگی هستید.

شاید شنیده باشید که “هر چیزی که در جستجوی آن هستید، آن هم در جستجوی شماست”. فراوانی که همه ما می خواهیم از قبل وجود داشته و در دسترس ماست. و می توانیم مستقیما، آگاهانه به عنوان یک جویبار انرژی که به صورت طبیعی در ما جاری می شود، آن را تجربه کنیم. تمرین کنیم که توجهمان را به جنبه های مثبت زندگی معطوف کنیم، و چسبیدن را رها کنیم و نسبت به قانون فراوانی گشوده باشیم. هر چه بیشتر به روی تجربیات و افکار مثبت تمرکز کنیم، به صورت اتوماتیک تقلا برای کنترل زندگی را نیز رها می کنیم. وقتی رها می کنیم، حتی یک مقدار کم، فورا احساس آسودگی می کنیم. این آسودگی آنقدر شیرین است که ما به صورت اتوماتیک بیشتر رها می کنیم، تا انرژی مثبت بیشتری را تجربه کنیم.

ریلکس بودن یعنی دریافت کردن. به جستجوی چیزهایی باشید که به شما کمک می کنند ریلکس باشید. می تواند مدیتیشن باشد، یا مطالعه، پیاده روی، بازی با کودکان، موسیقی، رقص، دوش گرفتن یا هر چیزی که تجربه ریلکسیشن را به شما بدهد. هر چه بیشتر چسبیدن را رها کنیم و آرام باشیم، متوجه می شویم که نیازی نیست که سخت تلاش کنیم تا عشق، نور، لذت و فراوانی را تجربه کنیم. منبع بی پایانی از تمام آنها وجود دارد.

قانون فراوانی

۳- تمرین دریافت کردن

قبلا گفتیم که قانون فراوانی همواره موهبت های خودش را به ما اعطا می کند. به علاوه، توانایی ما برای دریافت کردن این موهبت به صورت ذاتی در درونمان قرار دارد. متاسفانه بسیاری از ما از این توانایی بی خبریم و شرطی شده ایم که فکر کنیم عشق، لذت، و فراوانی در جایی بیرون از خودمان سرچشمه دارد. البته آنها از محیط بیرون به سمت ما خواهند آمد، اما تنها زمانی که ما نسبت به کانال فراوانی درونمان گشوده باشیم و از آن آگاهی پیدا کنیم. تنها در این زمان است که ارتعاشی هماهنگ با فراوانی پیدا خواهیم کرد و آن را در زندگی فیزیکی خود متجلی خواهیم کرد.

چطور این کار را انجام می دهیم؟ هر عادت جدیدی که می خواهیم به دست بیاوریم، مرتبا به آن توجه می کنیم. با تمرکز کردن روی منبع، خدا یا هر نام دیگری که روی این منبع مطلق می نهید، ما خوشبختی، آسایش، عشق و زیبایی را درونمان می یابیم، که در نهایت در زندگی فیزیکی مان منعکس می شود.

بیایید آن را امتحان کنیم. می توانیم تجربه قانون فراوانی را با قدم گذاشتن به درون یک قایق خوشبختی شروع کنیم.

این مقاله ادامه دارد…

مشاهده قسمت چهارم مقاله قانون فراوانی

About مدیرکل

Check Also

ده روش مقابله با خون آشامهای انرژی

همه چیز از انرژی است در سطح درون اتمی، همه ی آنچه در زندگی وجود …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *