Home / دسته‌بندی نشده / ۶ روش برای درمان احساسات گیر افتاده

۶ روش برای درمان احساسات گیر افتاده

احساسات نقش مهمی در زندگی ما انسان ها دارند، و ریشه مشکلات انسان ناشی احساساتی است؛که در گذشته به آن ها توجه نکرده‌ایم؛ و در اعضای بدن جمع شده اند.

روانشناسان اعتقاد دارند ،ریشه بسیاری از بیماری های جسمی روان(ذهن) انسان است، در کنار درمان بیماری های جسمی به درمان روان(ذهن)هم توجه شود.

لوییز هی نویسنده کتاب شفای درون او در این کتاب داستان زندگی اش را تعریف می کند؛ پیام اصلی کتاب شفای درون ایموشن کد (رمز احساسات قدیمی)است؛ لوئیز هی در این کتاب داستان زندگی اش را تعریف می‌کند،

زمانی که به بیماری سرطان مبتلا می شود؛درمان روان(ذهن) خود را آغاز می‌کند، زمانی که زندگی‌اش را از کودکی مرور می‌کند، او متوجه می شود؛

خشم ها، نگرانی هایی که هیچ وقت ابراز نشده‌اند؛ همه این احساسات درون بدنش جمع شده بودند،او به احساساتش که او تا آن زمان به آن ها توجه نکرده بود.

در اینجا این سوال پیش می آید، لوئیز هی احساساتی که درون بدنش گیر افتاده بودند؛چگونه آنها را درمان کرد؟

لوییز هی زندگی‌اش را کودکی نوشت؛ او هر اتفاق ناخوشایندی که در زندگی اش اتفاق افتاده بود همه آنها را نوشت؛ سپس آن اتفاق ها را مرور کرد، واحساسی که در آن لحظه داشت، آن را بروز داد

احساساتی شامل: خشم ،ناراحتی،گریه بودند ؛با توجه به اینکه مرور این اتفاقات برایش سخت بود، اتفاق را با تک تک جزئیات می نوشت، و برای خود سوگواری می کرد ؛اگر در آن لحظه احساس خشم می کرد ؛

ضربه زدن بر روی بالشت( متکا) آن را آن را تخلیه می کرد؛ اگر اون لحظه احساس می‌کرد، که باید گریه کند، با تمام وجود گریه می کرد، با این روش تمام احساساتی که درونش گیر افتاده بودند، همه آن احساسات خود به خود از بین می رود.

راه های درمان احساس گیر افتاده

۱_ ایموشن کد

ایموشن کد سیستم کد های احساسی است که توسط دکتر نلسون ابداع شد. ایموشن کد تکنیکی برای احساسات و عواطفی است که در بدن گیر افتاده اند.

۲_ تست عضله

راهی برای شناخت ریشه احساسات ناخوشایند و بیماری های جسمی است، در این تست تاثیر احساسات بر عضلات مشخص می شود، به عنوان مثال: شخصی که در حال انجام تست عضله است، اگر لبخند بر لب داشته باشد،عضلات قوی هستند؛اگر ناراحت باشد ؛عضلات ضعیف هستند.

۳_ هیپنوتیزم

راهی برای رهایی از احساسات گیر افتاده است، با هیپنوتیزم احساسات ناخوشایندی که گذشته آنها را تجربه کرده ایم ؛ آن هامشخص می شوند؛ و اگر اگر هیپنوتیزم توسط متخصص انجام شود؛ بسیار برای روان(ذهن) انسان مفید است.

۴_ مدیتیشن

تحقیقات ثابت کرده است می‌تواند روان(ذهن) را تغییر دهد، روزانه مدیتیشن باعث می شود، احساساتی که درون انسان جمع شده‌اند؛آن ها کم کم از بین بروند

۵_ نوشتن مرور اتفاقات ناخوشایند

نوشتن مرور اتفاقات ناخوشایندی که در زندگیمان اتفاق افتاده اند، آن ها را بنویسیم،و خود را در آن لحظه احساس کنیم و هر احساسی که در اون لحظه به دست می دهد آن را ابراز کنیم؛تا احساساتی که ازآن اتفاق درونمان گیر افتاده اند ، آن احساسات رها شوند.

۶_ بادی کد

سیستم رمزدهی بدن است؛ که توسط دکتر برادلی نلسون اختراع شده است، بادی کد دلیل بیماری های جسمی را پیدا می‌کند؛و درباره راه های درمان بیماری ها تحقیق می‌کند.

در زندگی انسان هزاران اتفاق می‌افتد ،گاهی بعضی از اتفاقات ناخوشایند هستند ؛اگر آن احساسات ابراز نکنیم آن ها درونمان جمع می شوند، و باعث ایجاد بیماری های جسمی می شوند‌،پس به احساسات خود توجه کنیم؛ اگر نمی توانیم آن لحظه احساساتمان را ابراز کنیم؛ در اولین فرصت زمانی را برای تخلیه احساسات ناخوشایند قرار دهیم.

About مدیرکل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *