Home / آموزه های معنوی / همراه با طبیعت چاکراهای خود را باز کنید

همراه با طبیعت چاکراهای خود را باز کنید

فصل زیبای بهارست با فعال کردن چاکراها با حضوردر طبیعت به سلامت روان و جسم خود کمک کنید

چاکرای اول : بیداربودن به هنگام صبح و تابش طلوع و غروب خورشید ، چاکرای اول را احیا و هماهنگ می کند . برای تماس با انرژی آرام بخش متعادل کننده و حیات بخش سیاره مان از راه چاکرای اول برروی زمین به حالت لوتوس بنشینید و آگاهانه دررایحه ی آن نفس بکشید اگر بتوانید این دو تجربه را با هم تلفیق کنید بهترین تاثیر کل نگرانه را برروی چاکرای اول تان خواهد داشت .

چاکرای دوم : مهتاب و تماشا یا لمس آبهای زلال خارج از شهر چاکرای دوم را فعال می کند . ماه بخصوص درزمان بدر کامل احساسات شما را زنده می کند و باعث می شود تا پیام های روحتان را از راه تجسم و رویاهایتان بگیرید . مشاهده آبهای زلال طبیعی یا غوطه ورشدن درآن یا نوشیدن جرعه ای از آب چشمه درپاکسازی و تزکیه روح به شما کمک می کند و باعث آزاد شدن احساسات تان از گرفتگیها و گره ها می شود . به این معنا که نیروی حیات مجددا می تواند دردرونتان جاری شود . اگر بتوانید مشاهده ی ماه و لمس آب را همزمان تلفیق کنید اثر آن برروی چاکرای دوم چشمگیر خواهد بود .

چاکرای سوم : رنگ طلایی نور خورشید با نور ، گرماوانرژی چاکرای شبکه ی خورشیدی هم خوانی دارد . اگر آگاهانه تحت تاثیر آن قرار گیرید. این خصوصیات را درشما تقویت می کند . تماشای مزرعه ایی از گندم رسیده درزیرنورخورشید نشانی است از برکت و فراوانی ، برکتی که مکملی است از گرمای خورشید و قدرت تابش . اگر به گل آفتاب گردانی نگاه کنید ، نقش و نگار پیچ و تاب خورده ایی را می بینید که در پیچیدگی یشان وحدتی نهفته است . درحالی که گلبرگ های آن نور طلایی را از قلب آن به بیرون جاری می سازند با غرق شدن درتماشای این ماندلای طبیعی درمی یابید که دراین یگانگی نهفته نظم و حرکت رقص گونه ای وجود دارد که تعشعشات آن با انرژی و شعف به نحوی ملایم و دلپذیر به بیرون ساطع می شود

به همراه طبیعت چاکراهای خود را باز کنید
چاکرای چهارم : پیاده روی آرام درفضاهای سبز ، کل وجودتانرا از راه چاکرای قلب هماهنگ می کند . هردانه شکوفه حامل پیامی از عشق و شعف و پاکی است . بگذارید تا این چنین شکفتن درقلب شما نیز جاری شود . به خصوص گل های صورتی رنگ در حیات بخشیدن و سلامتی انژری های چاکرای چهارم موثر است . آسمان صورتی رنگ با ابرهای لطیف به قلب مان روشنایی می دهد بگذارید تا زیبایی و لطافت این رنگ های این تابلوی نقاشی درآسمان ، شمارا دربرگیرد و با خود ببرد ….

چاکرای پنجم : نور آبی شفاف صاف واکنشی دردرون چاکرای پنجم ایجاد می کند . برای جذب کامل رنگ آبی آسمانی روی زمین دراز بکشید و رلکس کنید . وجود درونی تان راروبه گستردگی لایتناهی باز کنید . احساس خواهید کرد که چگونه ذهن تان باز و پاک می شود و چگونه انقباض و گرفتگی چاکرای گلو و فضای تحت تاثیر آن به تدریج از بین می رود و حالا قلب شما آماده ی پذیرفتن پیام الهی است . انعکاس آسمان آبی در ،کش و قوس شفاف آب اثر وسعت دهنده و آزاد کننده ایی براحساسات تان دارد و صدای آرام امواج شما را از عواطف و احساسات نهفته تان و این که به شما چه می خواهند بگویند آگاه می سازد و اگر اجازه دهید که امواج انرژی های آسمان و آب درشما نفوذ کنند به ذهن و احساسات تان ،یکدیگر را کاملا بهبود می بخشید….

چاکرای ششم : چشم سوم با تماشای آسمان آبی پررنگ و پرستاره ی شب فعال می شود . این تجربه ی طبیعت ذهن شما را برروی پهنه ی بی حد و مرز همه ی آنچه درفرم های مختلف متجلی شده است باز می کند . از مرزی های لطیف ، ساختارهای آنها و قوانین شان که درپس دنیای قابل رویت حیات وجود دارد که رقص بدنهای ملکوتی درفضای لاینتاهی را نشان می دهد آگاهتان می سازد

چاکرای هفتم : زمانی را تنها درقله کوهی بلند گذراندن بهترین راه حل برای کمک به باز کردن چاکرای هفتم است . بدلیل اینکه دراینجا از دغدغه های زمینی دور هستید و می توانید از رویدادهای زندگی شخصی تان راحت تر رها شوید و همین طور نزدیک تر شدن به آسمان کمک می کند تا فضا و بی کرانگی را حس کنید
وقتی از طبیعت لذت می برید ، بهتر است که این کار با آرامش درونی و آزاد اندیشی و حق شناسی انجام دهید . این باعث می شود که پذیرای تاثیرات سلامتی کامل ، انبساط خاطر و حمایت باشید . این روش ها اثرات پاک کننده و فعال کننده درچاکرای مورد نظر دارد .. .

About مدیرکل

Check Also

چرا عشق ورزیدن به خودمان اهمیت دارد؟

شما یک خود واقعی دارید که نگران نیست، نمی ترسد، قضاوت نمی کند، خوشحال است و …

One comment

  1. خیلی عالی بود ممنونم. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *