Home / آموزه های معنوی / قلب خود را به قلب زمین متصل کنید

قلب خود را به قلب زمین متصل کنید

در مباحث معنوی، بسیار مهم است که قلب خود را به قلب زمین متصل کنید و از نظر انرژیکی و فیزیکی خود را گراند کنید (متصل به زمین).

خوردن برخی از غذاها، و بودن در طبیعت می تواند به گراند شدن کمک کند. اما در چند سال اخیر، اتصال افراد از زمین گسسته شده است. یکی از عواقب گراند نبودن این است که شخص می تواند به راحتی با نظرات دیگران به این سو و آن سو حرکت کند، و به راحتی با هر وسوسه ای در دنیا راهش را گم کند. اینها دلایلی هستند که نشان می دهند تمرکز و حضور در بدن و گراندینگ به مرکز زمین چقدر اهمیت دارد.

قلب خود را به قلب زمین متصل کنید

از طریق فرایند انرژیکی اتصال قلبمان به قلب زمین، ما عمیق و قدرتمند گراند می شویم.

قلب خود را به قلب زمین متصل کنید

گراندینگ قلب به هسته زمین

چشمانتان را ببندید و چند نفس عمیق بکشید. خودتان را در لحظه ی حال متمرکز کنید.

روی قلبتان تمرکز کنید و تصور کنید که انرژی خود درونی تان بزرگ تر و روشن تر می شود.

یک پرتو انرژی مواج را از سمت چپ سینه تان به سمت پایین به زمین بفرستید.

تصور کنید که این انرژی مواج و چرخنده به آرامی سمت پایین حرکت می کند، گویی حول یک بیضی در چرخش است، و نهایتان به سمت چپ هسته زمین متصل می شود.

وقتی این اتصال را با زمین برقرار می کنید در ذهنتان (یا بلند) به زمین بگویید، “سلام، متشکرم که از تجربه ی انسانی من حمایت می کنی.” (یا هر چیز دیگری که نشانه ی قدردانی باشد)

تصور کنید که یک خط انرژی چرخنده و مواج دیگر از سمت راست هسته ی زمین تشعشع می کند، به آرامی به سمت بالا می آید و در نهایت به سمت راست سینه شما متصل می شود.

چند لحظه در احساس لذت از این اتصال باقی بمانید و قلبتان را با مرکز قلب سیاره ی زمین هماهنگ کنید.

نیت کنید که کاملا گراند شوید و به هسته زمین متصل شوید.

چشمانتان را باز کنید و با این حالت گراندینگ عمیق بقیه روزتان را ادامه دهید.

 

About مدیرکل

Check Also

چرا عشق ورزیدن به خودمان اهمیت دارد؟

شما یک خود واقعی دارید که نگران نیست، نمی ترسد، قضاوت نمی کند، خوشحال است و …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *