خانه » آموزه های معنوی » ارتباط قلب با آگاهی معنوی

ارتباط قلب با آگاهی معنوی

بسیاری معتقدند که آگاهی تنها از مغز سرچشمه می گیرد. تحقیقات اخیر برخی ازدانشمندان نشان می دهد که آگاهی برخاسته از مغز و بدنی است که با هم کار می کنند. با این حال بسیاری از شواهد نشان می دهند که قلب در این فرایند نقش بسزایی دارد.
دانشمندان اکنون متوجه ارتباط قلب با آگاهی معنوی شده اند و می دانند که قلب، فراتر از پمپاژ، دارای یک سیستم بسیار پیچیده به همراه یک “مغز” کاربردی برای خودش است.

ارتباط قلب با آگاهی معنوی ارتباط قلب با آگاهی معنوی ارتباط قلب با آگاهی معنوی gbdsns

تحقیق در زمینه قلب نشان می دهد که قلب یک اندام حسی و یک مرکز پیشرفته برای دریافت و پردازش اطلاعات است. سیستم عصبی درون قلب (یا “مغز” قلب) به او اجازه می دهد که بیاموزد، به خاطر بیاورد، و مستقل از غشای مغز تصمیمات کاربردی بگیرد. به علاوه، آزمایشات زیادی نشان داده اند که سیگنال هایی که قلب مداوما به سمت مغز می فرستد، روی کارکرد بخش بالای مغز که در ادراک، شناخت و پردازش احساسات دخیل هستند تاثیر می گذارد.
علاوه بر شبکه ارتباطی بزرگ که قلب را به مغز و بدن پیوند می دهد، قلب همچنین اطلاعات را از طریق تعاملات میدان مغناطیسی به مغز و سراسر بدن مخابره می کند. قلب قدرتمندترین و ریتمیک ترین میدان مغناطیسی بدن را ایجاد می کند. در مقایسه با میدان الکترومغناطیسی که توسط مغز تولید می شود، دامنه مولفه های الکتریکی میدان قلب ۶۰ برابر بزرگتر است، و به درون تمام سلول های بدن نفوذ می کند. مولفه مغناطیسی نیز حدودا ۵۰۰۰ برابر میدان مغناطیسی مغز است و می تواند چندین متر دورتر از بدن توسط مگنتومترهای حساس شناسایی شود.
قلب به صورت پیوسته پالس های الکترومغناطیسی تولید می کند که در آن فاصله زمانی بین هر ضربان بسته به شرایط متفاوت است. میدان ریتمیک همیشه حاضر قلب تاثیر قدرتمندی روی پردازش ها در سراسر بدن دارد. برای مثال نشان داده شده است که ریتم مغز به صورت طبیعی با فعالیت ریتمیک قلب همراه می شود، و همچنین در طول احساس عشق و قدرشناسی، فشار خون و ریتم تنفس با ریتم قلب هماهنگ می شوند.
میدان قلب به عنوان یک موج حامل برای اطلاعات عمل می کند که یک سیگنال هماهنگ کننده ی کلی برای کل بدن ایجاد می کند. همچنین به نظر می رسد وقتی پالس های انرژی به بیرون از بدن متشعشع می شوند، با اندام ها و سایر ساختارها وارد تعامل می شوند. این امواج کد شده یا ویژگی ها و فعالیت دینامیک این ساختارها را به شکل الگوهای امواج انرژی ذخیره می کند و در سراسر بدن توزیع می کند. به این ترتیب، اطلاعات کد شده بعالیت تمام کارکردهای بدنی را شکل می دهند تا کل فرایندها را در بدن با هم هماهنگ کنند.
همچنین تحقیقات دیگری نشان داده اند که اطلاعات مربوط به حالات احساسی شخص نیز از طریق میدان الکترومغناطیسی قلب در سراسر بدن مخابره می شوند. وقتی احساسات مختلف را تجربه می کنیم، الگوی ریتمیک ضربان قلب به میزان قابل توجهی تغییر می کند. احساسات منفی، مانند خشم یا خستگی، با یک الگوی ناهنجار در ریتم قلب همراه می شوند. برعکس، احساسات مثبت، مانند عشق و قدردانی، با الگوی منسجم، منظم و نرم در فعالیت ریتمیک قلب همراه می شوند. این تغییرات در الگوی ضربان قلب متناظرا تغییراتی در ساختار میدان الکترومغناطیسی متشعشع شده از قلب ایجاد می کند، که توسط آمالیز طیفی قابل اندازه گیری هستند.
هر چه دوام این احساسات مثبت بیشتر باشد، یک حالت کارکردی متمایز ایجاد می شود، که انسجام سایکوفیزیولوژیکال نامیده می شود. در طول این حالت، ریتم های قلب یک موج سینوسی تشکیل می دهند و میدان الکترومغناطیسی قلب متناظر با آن سازماندهی می شود. در سطح فیزیولوژیکی، این حالت به افزایش کارایی و هماهنگی در فعالیت ها و تعاملات دستگاه های بدن منتهی می شود.
از نظر روانشناسی، این حالت با کاهش قابل توجه در گفتگو های درونی، کاهش استرس، افزایش تعادل احساسی، و شفافیت ذهنی بیشتر، بصیرت شهودی، و کارایی شناختی می شود.
در مجموع، انسجام سایکوفیزیولوژیکی در افزایش آگاهی موثر است، هم برای اینکه بدن از اطلاعات مورد نیاز برای اجرا و هماهنگی کارکدهای فیزیولوژیکی مطلع باشد، هم برای بهینه سازی ثبات احساسی، کارکرد ذهنی، و فعالیت های هدفمند. به علاوه، انسجام سایکوفیزیولوژیکی می تواند حساسیت ما را نسبت به کسانی که در اطرافمان هستند افزایش دهد.

تعامل میدان قلب بین افراد

ارتباط قلب با آگاهی معنوی 2 ارتباط قلب با آگاهی معنوی ارتباط قلب با آگاهی معنوی heart intraction

بسیاری از مردم فکر می کنند ارتباط اجتماعی تنها از طریق سیگنال هایی صورت می پذیرد که از طریق زبان، صدا، حالت، حالات چهره، و حرکات بدن منتقل می شوند. اما، اکنون شواهدی وجود دارد که ارتباط الکتورمغناطیسی ظریف ولی تاثیرگذار، یا ارتباط انرژیک، زیر محدوده هوشیاری ما عمل می کند. تعامل های انرژیکی احتمالا به جاذبه های مغناطیسی که بین افراد رخ می دهد کمک می کند، و همچنین روی تعاملات اجتماعی و روابط تاثیر می گذارد. به علاوه نشان داده شده که میدان قلب نقش مهمی در ارتباط فیزیولوژیکی، روانشناختی، و اطلاعات اجتماعی بین افراد ایفا می کند. میدان الکترومغناطیسی قلب می تواند بین افراد منتقل شود. همچنین امواج مغزی فرد می تواند با قلب یک شخص دیگر هماهنگ شود. همچنین وقتی فردی ریتم قلبی منسجمی داشته باشد، احتمالا هماهنگی بین امواج مغزی او و ضربان قلب شخص دیگر رخ می دهد. این یافته ها بیانگر این هستند که شخصی که در حالت انسجام سایکوفیزیولوژیکی باشد، بیشتر از اطلاعات کد شد در میدان قلب اطرافیانش آگاه می شود. نتایج این تحقیق نشان میدهند که سیستم عصبی به عنوان یک آنتن عمل می کند، که به میدان های الکترومغناطیسی که توسط قلب دیگران تولید شده واکنش نشان می دهد. این قابلیت ذاتی برای تبادل اطلاعات انرژیکی باعث رشد آگاهی و همدلی و صمیمیت با دیگران می شود. این توانایی ارتباط انرژیکی می تواند به صورت عمدی تقویت شود، که می تواند سطح ارتباط غیرزبانی، درک، و ارتباط بین افراد را عمیق تر کند. همچنین شواهدی نشان می دهند که تعاملات میدان قلب می تواند بین انسان و حیوان نیز صورت بگیرد.

میدان قلب و شهود

داده های جدیدی وجود دارد که نشان می دهد میدان قلب با درک شهودی ارتباط مستقیم دارد، زیرا به یک میدان اطلاعاتی انرژیکی خارج از محدوده زمان و مکان پیوند دارد. هم قلب و هم مغز قبل از اینکه اتفاقی در آینده رخ دهد اطلاعات را دریافت کرده و به آن واکنش نشان می دهد. اما قلب این اطلاعات شهودی را قبل از مغز دریافت می کند. این نشان می دهد که میدان قلب به یک میدان انرژیکی ظریف تری پیوند دارد که شامل اطلاعات و اجزا و وقایعی است که فراتر از زمان و مکان هستند که به آن ناحیه طیفی گفته می شود، این یک مرتبه اساسی انرژی پتانسیل که زمان و مکان را دربر می گیرد، و به نظر می رسد که مبنای آگاهی ما به عنوان یک کلیت باشد.

ارتباط قلب با آگاهی معنوی و جسم فیزیکی

ارتباط قلب با آگاهی معنوی 3 ارتباط قلب با آگاهی معنوی ارتباط قلب با آگاهی معنوی gbdsns

آگاهی قلب کاملا روح و بدن را در یک هارمونی خالص یکپارچه می کند. اگر آگاهی متمرکز در قلب باشد، جوهره ابدی و نامتناهی ما می تواند در این بدن فیزیکی بر روی زمین متجلی شود. آگاهی قلب اوج عشق و خلاقیت است که ماهیت دوگانه حیات زمینی مانع آن نشده است.
آگاهی درونی در ابعادی فراتر از بعد فیزیکی، آغازگر و سرعت بخش تمام تغییرات در آگاهی انسانی است، و منتهی به تغییرات فیزیکی بسیاری در بدن می شود. تمام دستگاه های بدن باید بتوانند اطلاعات و آگاهی چندبعدی و روح را درون خودشان انتقال دهند، اینجاست که درک میدان انرژی بدن، چاکراها، قلب و مغز، و سیستم عصبی اهمیت پیدا می کند. بدن فیزیکی مانند یک وسیله انتقال دهنده است که آگاهی روح نامتناهی و لامکان را متجلی می کند و در عین حال می تواند به هماهنگی با روح و تکامل و آگاهی باشد .
تضادها و ترسها و جدایی از روح، آگاهی چند بعدی یعنی آرامش، لذت، عشق و خلاقیت را تیره و تار می کند. آگاهی پایین تر باعث ایجاد موانع و ناهماهنگی هایی در سیستم انرژی بدن می شود. در این سطح آگاهی، بدن نمی تواند با ابعاد برتر در هماهنگی باشد و اطلاعات آن بُعد برتر و قلب را دریافت کند و توانمندی های کامل خود برتر و ذهن الهی، از جمله، آرامش، لذت، عشق، یکپارچگی، خلاقیت و سلامتی را داشته باشد.
وقتی روح درون جسم حلول می کند، قلب مرکز زندگی برای آگاهی چند بُعدی و تجربه آگاهی روح در بدن می شود. برای آنکه به تمام آگاهی قلب متصل شویم، تمام موانع ذهن و بدن در تمام چاکراها باید بهبود یافته و آزاد شوند. در تمریناتی مانند مراقبه، عبادت، انرژی درمانی، و سایر روش ها ما با آگاهی خود برتر و یکپارچگی هستی یکی می شویم. هدف تمام این تمرینات این است که راهنمایی برای ما باشند که یک زندگی متمرکز در قلب انتخاب کنیم که با عشق و خلاقیت یکپارچه باشد.
تنها با این آگاهی و نیت است که تمام موانع کنار می روند، و آگاهی قلب عمیق تر می شود، و قابلیت های ذهن برتر بازیابی می شوند در سرتاسر این فرایند، بدن فیزیکی تغییر می کند تا فرکانس های هارمونیک از ذهن برتر را در قلب دریافت کند. در این جنبه از رشد آگاهی، ما تغییرات DNA، آسایش سیستم عصبی، انسجام فرکانس هی الکترومغناطیسی قلب، افزایش فعالیت لپ قدامی مغز، و هماهنگی غده هیپوفیز، هیپوتالاموس، تالاماس و غده صنوبری را مشاهده می کنیم.
ناگفته نماند، قدرت قلب فراتر از موارد ذکر شده است، اینها فقط تعداد کمی از شواهدی هستند که بیانگر آگاهی قلب و ارتباط قلب با آگاهی معنوی هستند. همچنین چندین راه برای گشایش قلب معنوی را در اینجا ذکر کرده ایم.

درباره ی مدیرکل

مطلب پیشنهادی

ده روش مقابله با خون آشامهای انرژی

همه چیز از انرژی است در سطح درون اتمی، همه ی آنچه در زندگی وجود …

یک دیدگاه

error: Content is protected !!