خانه » آموزه های خود برتر » اهمیت بخشیدن و رها کردن
Girl sitting in a meadow in swarm of flitting butterflies.

اهمیت بخشیدن و رها کردن

اگر هدفتان پیشرفت معنوی و یکی شدن با خود واقعی تان است، بخشیدن خودتان و بخشیدن دیگران ضروری است. عدم بخشش می تواند لایه های عمیقی در ناخودآگاه شما ایجاد کند. در این مقاله به اهمیت بخشیدن و رها کردن اشاره می کنیم.
در مسیر زندگی با شرایطی مواجه می شویم که باعث آزردگی یا رنج ما می شوند. به نظر می رسید که بخشیدن کسی که باعث چنین دردی شما یا عملی ناشایست در حق ما انجام داده سخت و یا حتی غیر ممکن باشد. بسیاری از این شرایط به شدت احساسات و انرژی های ما را درگیر می کنند، و در نهایت یک ماتریس انرژی (الگو) ایجاد می کنند. این ماتریس ها با اینکه دیده نمی شوند کاملا مانند یک جسم فیزیکی واقعی هستند و ثابت باقی می مانند تا زمانی که شرایط برطرف شده یا انرژی های ما تغییر کنند. این ماتریس ها برخی از انرژی های شما را در گذشته قفل می کنند که اغلب به ضرر شماست. گذشته رفته است، اما این ماتریس های همچنان گذشته را برایتان زنده نگه می دارند. اگر دائما در ذهنتان به سراغ آن شرایط بروید، به ماتریس انرژی تغذیه می رسانید و آن را قوی تر می کنید. طبق قانون جذب، در عوض از همان نوع انرژی را مجددا جذب می کنید، چرا که احساساتی که بروز می دهید مطابق با آن حوادث ناخوشایند است. اگر عصبانی هستید، عصبانیت به سمت شما می آید، این انرژی می تواند در سطح فیزیکی، احساسی و ذهنی روی شما تاثیر بگذارد. این پیوند غیر قابل دیدن به آن شرایط ادامه پیدا می کند تا زمانی که این شرایط برطرف شوند.
شما به آن شرایط یا آن فرد متصل هستید، تا زمانی که واقعا آنها را ببخشید.

شاید بخشیدن خودتان سخت ترین کار باشد

جنبه دیگر بخشش، یعنی بخشیدن خودتان، می تواند سخت ترین کار باشد. ما می توانیم بزرگترین دشمن خودمان باشیم. و بارها و بارها به سراغ اشتباهاتی که انجام داده ایم برویم. در بسیاری از مواقع به خاطر نبخشیدن خودتان، خود را مستحق تنبیه می دانید، نهایتا زندگی تان به جایی کشیده می شود که مشکلاتی را به عنوان تنبیه جذب می کنید. بزرگان می گویند بخشیدن خودمان می تواند یک افتخار باشد، زیرا خداوند ما را به خاطر کارهایی که انجام دادیم بخشیده است. اگر این درست باشد، آنگاه وقتی خودمان را نمی بخشیم، خود را بالاتر از خداوند قرار داده ایم.

اهمیت بخشیدن و رها کردن اهمیت بخشیدن و رها کردن اهمیت بخشیدن و رها کردن forgiving hands

بخشیدن و فراموش کردن؟

گاهی به ما گفته می شود باید ببخشیم و فراموش کنیم. در بخشیدن واقعی چیزی یا کسی، شما آن واقعه را فراموش نمی کنید، چون غیر ممکن است. بلکه آن را رها می کنید. بیشتر اوقات، ایگو می خواهد دیگران تنبیه شوند یا می خواهد عدالت را ببیند. اما ما نیاز داریم که قضاوت را به خداوند و قوانینش واگذار کنیم.
دانستن و درک قانون کارما (یا قانون علت و معلول) برای رها کردن بسیار مفید است. این قانون می گوید هر عملی یک عکس العمل مشابه خواهد داشت. یعنی اگر شادی بدهیم، در عوض شادی دریافت می کنیم، اگر غم و ناراحتی بدهیم، در عوض ناراحتی دریافت خواهیم کرد. به عبارت دیگر هر آنچه بکارید همان را درو خواهید کرد.
برخی از مواردی که آنها را نبخشیده اید ممکن است شامل وقایعی باشند که شاید سالها پیش اتفاق افتاده اند و ماتریسی که به خاطر تکرار کردن این شرایط در ذهنتان ایجاد شده خیلی قوی شده است. شاید شما به درد و رنجی که احساس می کنید عادت کرده باشید. برای همین است که ایجاد یک ماتریس جدید لازم است، “یک الگوی بخشش” به همراه یک نیت روشن و تعهد برای حل مشکل توسط بخشش به همراه درک اهمیت بخشیدن و رها کردن. این تعهد باید از اعماق وجودتان برخاسته شود، از قلبتان. وقتی از قلبتان تعهد بدهید و نیت واضح خود را برای بخشیدن بیان کنید، قدرت این انرژی شروع به تخریب ماتریس قدیمی می کند و در عین حال یک الگوی جدید از بخشش در خودتان ایجاد می کنید.

شعله بنفش- شعله بخشش

پشت عدم توانایی شما برای بخشیدن ممکن است مسائلی مانند سختی قلب، رنجش، حسادت و غرور باشد که باعث می شود شما نتوانید فنجان کامل بخشش را سر بکشید. کلید تغییر انرژی های این چنینی شعله بنفش است، که به نام شعله بخشش نیز نام گرفته است. قدرت شعله بنفش را نمی توان با کلام بیان کرد. انرژی شعله بنفش بالاترین وجه ارتعاشی روح مقدس است. آن به عنوان یک “پاک کننده الهی” عمل می کند که ماهیت انرژی هایی که در ماتریس های انرژی قدیمی مبنی بر عدم بخشش حبس شده اند را تغییر می دهد. اما ابتدا، باید این میل در شما وجود داشته باشد که ببخشید و فراموش کنید، به این ترتیب شعله بنفش می تواند جادوی خود را انجام دهد و ارتعاش شما را تغییر داده و نهایتا آن ماتریس ها را بر طرف کند. برای بهره گیری از آن مدیتیشن روزانه را انجام دهید، شعله بنفش را فراخوانی کرده و خودتان را برای دقایقی درون نور بنفش تصور کنید.
از کجا بفهمیم که بخشیده ایم؟
وقتی بتوانید در ذهنتان آن شرایط یا شخص را ببینید و آن رنجش دیگر وجود نداشته باشد، آنگاه متوجه می شوید که بخشش با موفقیت انجام شده است. آن خاطره هنوز وجود دارد اما درد رفته است. آنگاه دیگر به آن شخص یا موقعیت پیوندی ندارید، از دام عدم بخشش رها می شوید. همزمان، لایه های سخت عدم بخشش در وجودتان برداشته می شوند، و ارتباط شما را با خود برترتان قوی تر می کنند.
بخشش شما را آزاد می کند، بخشیدن، رهاسازی است. یک موهبت برای تمام زندگی شماست.

تمرین عملی برای بخشش:

۱) در دفترتان لیستی از شرایطی که در زندگی تان خودتان یا دیگران را نبخشیده اید بنویسید. سپس از یک از موقعیت ها را بررسی کنید و از خودتان بپرسید چرا نتوانسته اید کسانی که مسبب آن اتفاق بوده اند را ببخشید. ببینید که سختی قلب خودتان، غرور یا خشم به این نبخشیدن کمک کرده است.
۲) اهمیت بخشیدن و رها کردن را درک کنید و یک الگوی جدید بخشش برای هر یک از این شرایط ایجاد کنید.
۳) دعا کنید تا برای بخشش کامل خودتان و دیگران یک قلب مهربان داشته باشید.
۴) روزانه شعله بنفش را ه درون دلیل و هسته ی عدم توانایی تان برای بخشش، سختی قلب، خشم و غرور و غیره، فراخوانی کنید. تا ماهیت انرژی نبخشیدن را تغییر دهید.

درباره ی مدیرکل

مطلب پیشنهادی

خود برترتان را با خود همراستا کنید

  خود برترتان را با خود همراستا کنید امروزه مردم بسیاری در دنیا کورکورانه می …

یک دیدگاه

error: Content is protected !!