خانه » دستورالعمل مدیتیشن » مدیتیشن آزاد سازی خشم

مدیتیشن آزاد سازی خشم

در این مدیتیشن آزاد سازی خشم شما وارد سفری می شوید تا خشم و رنجش را نسبت به کسانی که شما را آزار داده اند، آزاد کنید. این مدیتیشن به این شکل طراحی شده تا شما را با آن خاطرات مواجه کرده و دوباره با آنها زندگی کنید، این به شما فرصت می دهد که درد و خشم را در یک فضای امن آزاد کرده و شفا ببخشید.

اگر هر زمان در طول این مدیتیشن احساس ناراحتی داشتید، خیلی آرام مدیتیشن را متوقف کنید، و چند نفس عمیق بکشید و هر گاه احساس بهتری داشتید دوباره آن را انجام دهید.

مدیتیشن آزاد سازی خشم

با چند نفس عمیق شروع کنید. هنگام دم و بازدم فقط از تنفستان آگاه باشید. چند مرتبه این کار را انجام دهید تا کاملا آرام شوید.
وقتی هوا را به داخل می دهید تصور کنید که در یک نور سفید در حال تنفس هستید، وقتی هوا را به بیرون می دهید، تصور کنید که تمام تنش ها و خشم ها را از بدنتان به بیرون می دهید.
حالا خودتان را می بینید که در یک سینما نشسته اید. چراغ ها کم نور هستند، و صفحه نمایش روشن می شود تا خاطره ای از گذشته شما را روی صفحه نشان دهد.
این خاطره ای است که در نقطه ای از زندگی تان باعث خشم و رنجش شما نسبت به کسی شده است.
اجازه دهید این خاطره روی صفحه تابانده شود. به خودتان اجازه دهید این خاطره را که در حال پخش شدن است نگاه کنید، اما همچنان تا حد ممکن از احساسات به دور بمانید.
به اطراف اتاق نگاه می کنید و متوجه می شوید که یک نفر دیگر در اتاق وجود دارد. این شخصی است که در گذشته شما را رنجانده است.
او روی یک صندلی نشسته است و نمایش آن خاطره را روی صفحه مشاهده می کند. وقتی این خاطره پخش می شود، این شخص درد و رنج شما را تجربه می کند.
شما متوجه می شوید که این شخص شروع به گریه کردن می کند و از شما درخواست بخشش می کند. شما نیز وقتی این فرایند و حادثه را مرور می کنید احساساتی می شوید.

 

در این مکان شما کاملا احساس امنیت دارید و به سمت شخصی می روید که شما را آزار داده است. به او بگویید که این موضوع برای گذشته ها بوده و شما او را به خاطر دردی که برایتان ایجاد کرده می بخشید.
اتاق کم کم با نور بنفش پر می شود و شما و آن شخص را سرشار از نور می کند، و کاملا تمام رنجش و دردی که شما احساس می کنید را تسکین می دهد.

مدیتیشن آزاد سازی خشم مدیتیشن آزاد سازی خشم مدیتیشن آزاد سازی خشم unnamed

اشک هاتان جاری می شوند و شما در عمیق ترین سطح وجودتان شفا می یابید. شما به سمت آن شخص می روید تا او را در آغوش بگیرید، این کار کمک می کند یک بار دیگر قلبتان را بگشایید.
شما احساس می کنید که تمام لایه های رنج و درد از اعماق درون به سطح می رسند و آزاد می شوند. هر چقدر که نیاز دارید در این حالت بمانید و به سطح رسیدن آن احساسات را ببینید، تا زمانی که کاملا آزاد شوند.
حالا نور بنفش به نور سبز شفابخش تبدیل می شود. این نور سبز شفابخش را تجسم کنید که شما را احاطه کرده و تمام لایه های وجود شما را شفا می دهد.
نور سبز کمرنگ می شود و صفحه نمایش سفید می شود. چراغ های درون اتاق دوباره روشن می شوند.

 

شما حالا اولین قدم را برداشتید تا خشم را از گذشته تان آزاد کنید و یک بار دیگر کامل شوید. شاید نیاز داشته باشید این مدیتیشن را چندین بار انجام دهید تا تمام لایه های رنجش و درد را از ذهن، بدن و روحتان پاک کنید.
وقت به پایان بردن مدیتیشن آزاد سازی خشم است. وقتی آماده شدید، به آرامی توجهتان را به بدنتان برگردانید. می توانید انگشتانتان را به آرامی تکان دهید. وقتی آماده شدید چشمانتان را باز کنید و به هوشیاری و بیداری بازگردید.

 

درباره ی مدیرکل

مطلب پیشنهادی

مدیتیشن رنگ های جادویی

اولین قدم در انجام مدیتیشن رنگ های جادویی آگاه شدن از تنفستان است. دم… بازدم… …

یک دیدگاه

error: Content is protected !!